ufa วัวเทียมเกวียน เกมพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน

วัวทีมเกวียน คำ ๆ นี้ได้ยินกันมาตั้งแต่ยังเด็ก เติบโตขึ้นมา จึงรู้ว่าเจ้าวัวเทียมเกวียนนี้ เป็นกิจกรรม ufa ทางการเกษตรอย่างหนึ่ง ของคนจังหวัดเพชรบุรี ด้วยกิจกรรมวัวเทียมเกวียนนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาช้านาน จนกลายเป็น การท่องเที่ยว เฉกเช่นในปัจจุบัน วัว เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งที่ชาวนา เอาไว้ใช้ทุ่นแรง ขนส่งสิ่งต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จากที่เป็นพาหนะของชาวนาในยุคนั้น ยังหันกลับมานำเกวียน มาผูกมัดกับวัว เพื่อผ่อนเบาน้ำหนักลงไป

เมื่อยุคสมัย ufa เปลี่ยนแปลงไป จากวัวที่คอยลากเกวียน บรรทุกของไปตามที่ต่าง ๆ จนมาถึงยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาใช้เครื่องมาผ่อนแรงให้กับวัว มีการนำเอารถไถนา มาแทนที่ควายที่เคยช่วยไถนา การใช้วัวกับเกวียน ถูกลดบทบาท เกวียนที่เคยถูกใช้อย่างสมบุกสมบัน ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม ขณะที่วัวเองถูกมองข้าม เอามาทำเป็นอาหาร 

จากการที่ถูกลดบทบาท ufa ของวัวและเกวียน ได้มีกลุ่ม ผู้เลี้ยงวัวมีชื่อว่า “ชมรมอนุรักษ์ วัวเทียมเกวียน ” โดยชมรมดังกล่าวได้มีการประยุกต์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้วัวเทียมเกวียน ผ่านกิจกรรมพื้นบ้านต่าง ๆ อาทิ แห่ขันหมาก แห่นาค และแห่เทียนพรรษา  เป็นต้น ความพยายามหันมาใช้กิจกรรมวัวเทียมเกวียน จนในที่สุด ก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแข่งขันกีฬา การแข่งขันที่ว่านี้มีชื่อว่า การแข่งขันวัวเทียมเกวียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การแข่งขันรายการดังกล่าวจะมีการแข่งขันทุกปี และเป็นการอนุรักษ์ กีฬาวัวเทียมเกวียน ของจังหวัดเพชรบุรี

ที่มา ufa ที่ไปของวัวเทียมเกวียน

การแข่งขันวัวเทียมเกวียนนี้ เป็นการแข่งขัน ufabet ทางด้านความเร็ว โดยมีการแข่งขัน ระหว่างวัว 2 ตัว การแข่งขันกีฬาวัวเทียมเกวียน เจ้าของวัวจะนำวัวของตนเองมาเปรียบเทียบกับวัวคู่แข่งให้ดูสมน้ำสมเนื้อ การแข่งขันวัวเทียมเกวียน จากเดิมที่เกวียนจะมีของสัมภาระ เอาไว้บรรทุก แต่ว่าการแข่งขันในปัจจุบันจะมีเกวียนเปล่า ก่อนการแข่งขันจะมีการนำวัวพร้อมเกวียนมาอยู่ตรงจุดการแข่งขัน จากนั้นให้รอสัญญาณ การแข่งขัน เมื่อได้ยินสัญญาณการแข่งขัน วัวทั้ง 2 ตัว จึงเริ่มออกตัววิ่ง สนามการแข่งขัน จะถูกจัดเป็นลู่วิ่ง ระหว่างการแข่งขัน betufa วัวก็จะถูกบังคับให้วิ่งตามลู่ โดยมีเจ้าของใช้ไม้ปฏัก คอยควบคุมทิศทาง วัวตัวใดว่าถึงเส้นชัยก่อน ก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

ufa

 ประเภทของสนามวัวเทียมเกวียน 

การแข่งวัวเทียมเกวียน เป็นที่นิยมสถานที่ที่มีการจัดการแข่งขัน ufabet อยู่ที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  จากความนิยมดังกล่าว ทำให้มีการจัดการแข่งขันอยู่ทั่วไป อาทิ ที่วัดต้น หัวสนาม ท้ายสนาม สนามโพธิ์เรียง ตำบลโรงเข้  

สนามที่ใช้แข่งวัวเทียมเกวียนสามาถแบ่งได้เป็น  2 แบบคือ 

1. สนามกลาง 

สนามกลางนี้จะใช้การแข่งขัน ufakick วัวเทียมเกวียน ที่เป็นรายการเฉพาะกิจ เช่นการแข่งขัน สนามหน้าเขาวัง สนามวังบ้านปืน สนามวัดถ้ำแก้ว การแข่งขันในสนามกลางนี้ เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ

2. สนามชั่วคราว 

เป็นสนามที่ใช้จัดการแข่งขัน ufakick วัวเทียมเกวียน เป็นครั้งเป็นคราว เช่นสนามแข่งขันตำบลท่าเสน ตำบลถ้ำรงค์ สนามทุ่งทองรวมไปถึงสนาม อ.บ้านลาด ในปัจจุบัน

“วัวเทียมเกวียน” ถูกบันทึกไว้ในประวัติ ufakick ว่า ในรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาส เมืองเพชรบุรี และได้ให้มีการจัดการแข่งขันวัวเทียมเกวียนที่บริเวณ พระนครคีรี 

“วัวเทียมเกวียน” ในจดหมายเหตุ betufa รัชกาลที่ 5 มีหลักฐานพบว่ามีการจัดการแสดงวัวเทียมเกวียน ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร การจัดการแสดงวัวเทียมเกวียนครั้งนั้น เป็นการจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทย ได้ขอร้องให้จังหวัดเพชรบุรี ส่งวัวเทียมเกวียน เพื่อทำการแสดง เป็นการส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่น โดยครั้งนั้นทาง จังหวัดเพชรบุรีได้จัดการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นการเดินทางโดยรถไฟ การบรรทุกวัวจากจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาพักที่ทุ่งพญาไท การจัดการแสดงวัวเทียมเกวียนในครั้งนั้น ได้รับความสนใจจากชาวกรุงเป็นอย่างมาก